Cennik

Oferta cenowa usług w stacji kontroli pojazdów

Stacja kontroli pojazdów w Przemyślu

Ceny badań technicznych pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Przemyślu są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 2261) w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. Zgodnie z dokumentem stacje kontroli pojazdów zobowiązane są do stosowania jednolitego cennika. Zachęcamy do zapoznania się z cennikiem obowiązującym w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Przemyślu.

W Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Przemyślu całkowita cena badania technicznego pojazdu jest sumą cen za poszczególne pozycje w cenniku opłat. W przypadku złożonych badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, w OSKP w Przemyślu opłatę za badanie naliczamy jednorazowo.

Zapraszamy do zapoznania się z cenami przeglądów technicznych aktualnie obowiązującymi w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Przemyślu.

Cennik okresowych badań technicznych

Opłaty za okresowe badania techniczne są cenami ustawowymi i obowiązują we wszystkich stacjach kontroli pojazdów.

1. OKRESOWE BADANIA TECHNICZNE

   
CENA [zł]
- motocykl  
62
- ciągnik rolniczy  
62
- samochód osobowy do 3,5 t d.m.c.  
98
- autobus do przewozu 15 osób z kierowcą do 3,5 t  
98
- samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.  
98
- pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.  
98
- samochód ciężarowy i specjalny powyżej 3.5 t do 16 t  
153
- ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t  
153
- samochód ciężarowy i specjalny powyżej 16 t d.m.c.  
176
- ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.  
176
- ciągnik samochodowy balastowy  
176
- autobus do przewozu więcej niż 15 osób z kierowcą  
199
- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.  
44
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.  
50
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.  
70
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.  
78
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna od 3,5t - 16 t  
163
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t  
177
- pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  
85
- taksówka osobowa, bagażowa (za warunki dodatkowe)  
42
- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  
50
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)  
63
- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)  
48
- motorower  
50
- pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej  
62

2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki:

   
CENA [zł]
- wszystkich usterek łącznie  
20

3. Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:

   
CENA [zł]
- motocykl  
62
- ciągnik rolniczy  
62
- samochód osobowy do 3,5 t d.m.c.  
98
- autobus do przewozu 15 osób z kierowcą do 3,5 t  
98
- samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.  
98
- pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.  
98
- samochód ciężarowy i specjalny powyżej 3.5 t do 16 t  
153
- ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t  
153
- samochód ciężarowy i specjalny powyżej 16 t d.m.c.  
176
- ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.  
176
- ciągnik samochodowy balastowy  
176
- autobus do przewozu więcej niż 15 osób z kierowcą  
199
- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.  
44
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.  
50
- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.  
70
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.  
78
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna od 3,5t - 16 t  
163
- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t  
177
- pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  
85
- taksówka osobowa, bagażowa (za warunki dodatkowe)  
42
- pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  
50
- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne)  
63
- pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)  
48
- motorower  
50
- pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej  
62

4. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego:

   
CENA [zł]
- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne, badany układ, zespół pojazdu)  
20
- po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)  
94
- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym  
51

5. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę:

   
CENA [zł]
- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych  
20
- po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne)  
94

6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

   
CENA [zł]
- w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne)  
114
- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)  
42
- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)  
50
- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)  
85
- autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)  
126
- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)  
48
- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym  
82
- o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym  
50
- skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji  
60
- skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej.  
94
- pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.  
50

7. Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

   
CENA [zł]
- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy  
35
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze  
21
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób  
48
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej  
41
- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego  
42
- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych  
82

 

 

VMDesign logo Script logo